Uw huisstijl moet duidelijk en herkenbaar zijn, maar vooral uniek in beeld worden gebracht.

Uw klant moet direct de juiste indruk krijgen van uw bedrijf.

Dat wordt van een huisstijl verwacht.

H.G.P. geeft vorm aan de identiteit van uw bedrijf.

H.G.P. zet deze identiteit om in vorm, taal en kleur en past dit toe op uw logo en andere huisstijldragers.

Uw bedrijfslogo is dus onmisbaar om een goede klanten basis op te bouwen en vormt daarom een essentieel onder deel van uw bedrijfsimago.